Monday, October 11, 2010

Zannah - Sångpedagog Artist Vocal Coach: Idol eller Artist?

Zannah - Sångpedagog Artist Vocal Coach: Idol eller Artist?: "Idol eller Artist? ”Idol” är i full gång och alla kämpar för att vara med i ännu ett program eller kanske rentav vinna hela denna säsong..."

ZANNAH and the SONGACADEMY

ZANNAH and the SONGACADEMY
Music!Life!Love!