Friday, October 8, 2010

Hjärtat är ditt största magnetfält...


Fred den 8 okt -10

Hjärtat är kroppens största magnetfält…

MagnetismInom fysiken är magnetism ett fenomen med vilket ett material utövar attraktiva eller repulsiva krafter på andra material.

Ett magnetfält uppstår kring elektriska laddningar i relativ rörelse.
Hjärtat är det organ i kroppen som skapar det största fältet av magnetism…de flesta elektriska laddningar i rörelse…Kärlek!
Att vila i hjärtat – att känna sitt hjärta, att känna när det är varmt eller kallt eller vem som får det varmt eller kallt eller lyckligt.. Det är det viktigaste vi kan göra för oss själva<3
Sedan kommer ytterligare fakta ..
”Hjärtat vilar på en muskelbädd kallad Diafragman..”
Ojojoj…Det är därför vi blir så lyckliga av sång – Av att sjunga!
Massor av elektriska laddningar till ER …kärlek
zannah

ZANNAH and the SONGACADEMY

ZANNAH and the SONGACADEMY
Music!Life!Love!