Wednesday, March 30, 2011

“To play without passion is inexcusable!” – Beethoven

Det var härligt i Globen...att Eric efter allt arbete vann kändes bra.
Mycket att styra upp...tillbaka snart:)

ZANNAH and the SONGACADEMY

ZANNAH and the SONGACADEMY
Music!Life!Love!