Monday, September 20, 2010

Vi är En Värld..One World...Global Awareness
Vi är En Värld...Vi är En Glob...Vi tänker Globalt..Vi vet att vi måste vara eniga, i Fred - för att kunna skapa en Framtid för våra barn.
I musik är alla Välkomna! Där är grundförutsättningen Samspel Lyhördhet Tolerans Ödmjukhet Lekfullhet...Allt för att vi ska kunna spela,skapa harmoni..Musik Tillsammans<3
Kärlek
zannah

ZANNAH and the SONGACADEMY

ZANNAH and the SONGACADEMY
Music!Life!Love!